tollen

Homo Ludens

De mens is een spelend dier, een homo ludens. Door te spelen, leren we. Daarom moedigen we kinderen aan om te gaan spelen. 

Voor volwassenen is spelen al wat moeilijker. We hoeven minder te leren, denken we. En doordat we al zoveel hebben geleerd, is de uitdaging vooral om dat wat we hebben geleerd, weer af te leren. 

Niemand komt ongeschonden door het leven, iedereen loopt littekens op. Die littekens zetten zich vast. Het zijn waarheden geworden, gewoontes, vanzelfsprekendheden. Dat hebben we zo geleerd.

Maar vaak zitten die waarheden ons in de weg. Bijvoorbeeld als we willen vernieuwen. Dan zouden we weer een beetje kind willen zijn, onbevangen naar de wereld kijkend, die vol mogelijke avonturen zit. Maar hoe dan?

Zet een eerste kleine stap

Zet een eerste kleine stap. Neem een waarheid, een overtuiging, en bedenk een alternatieve interpretatie. 

Bijvoorbeeld: Jan, een collega, doet altijd zo negatief. Er is geen land met hem te bezeilen. Nooit doet hij eens enthousiast mee.  
Zou je het als negatief beoordeelde gedrag van Jan ook kunnen waarderen als grote betrokkenheid? Hij wil graag dat het goed gaat met de organisatie, en dat we niet steeds in dezelfde valkuilen stappen.

Doe dit elke dag een keer bij een van je waarheden, en je zult zien dat er ruimte komt. Speelruimte in je hoofd.

Zet nog een eerste kleine stap

Zet nog een eerste kleine stap. Doorbreek eens een routine in je werk. Zit je altijd op dezelfde plek? Ga eens ergens anders zitten. Staat iedereen in de lift altijd zwijgend naar de grond te staren? Begin de goede gewoonte om iedereen een goede dag te wensen. Een vervelend klusje? Beloon jezelf met stickertjes. 10 stickertjes is een taartje.

Je zult zien dat er ruimte ontstaat. Speelruimte in je werk.

Zet nog een eerste kleine stap. 

Zijn de vergaderingen altijd langdradig en saai? Probeer eens een andere vorm van overleg. Wordt er veel geklaagd en gezeurd in de organisatie? Maak een klaagmuur of stel een klaag halfuurtje in.

Je zult zien dat er ruimte ontstaat. Speelruimte in de organisatie.

Elke verandering begint bij de eerste kleine stap. En dan de volgende eerste kleine stap. Zo ontstaat er ruimte. Ruimte om te spelen. Ook voor volwassenen. Juist voor volwassenen.

Zet een grote stap: de leergang ‘Speelruimte creëren in de organisatie’

Om het speelplezier in organisaties aan te wakkeren en meer speelruimte te creëren, starten Marijne Vos en Ben Kuiken begin 2022 de Leergang (of noem het een speeltuin) Speelruimte creëren in de organisatie. Speciaal voor (interne) organisatieadviseurs, HR-adviseurs, beleidsadviseurs, change agents en andere ‘would be’ speeladviseurs die zichzelf en hun collega’s wel wat meer speelruimte gunnen. Wees er snel bij, want we hebben maar speelruimte voor 12 deelnemers:

Leergang Speelruimte creëren in de organisatie