Het goede gesprek

Wat drijft je? En welke bijdrage wil je leveren aan het grotere geheel? Het lijkt erop dat deze vragen steeds belangrijker worden. Tijd voor het goede gesprek.

Ik begeleid teams en MT’s in hun zoektocht naar (nieuw) organiseren in complexe tijden. Wat is jouw rol daarin, als leidinggevende, maar ook als mens? Wat drijft je, en welke bijdrage wil en kun je leveren aan het grotere geheel (de organisatie, een betere wereld)? Hoe zorg je ervoor dat de mensen in de organisatie hun werk goed kunnen doen? Wat is eigenlijk je werk goed doen? Hebben we daar wel dezelfde beelden bij?

Open gesprek

Het zijn steeds hele open gesprekken, waarbij we voortdurend heen en weer pendelden tussen theorie en praktijk, tussen het ik en het grotere geheel, tussen reflectie op het eigen handelen en denken en hoe dat in de organisatiewerkelijkheid zou kunnen uitwerken. Er worden mogelijkheden verkend, radicale ideeën geopperd (en soms omarmd, soms verworpen), er is ruimte voor twijfel, voor humor, voor zelfspot…

Ik zeg ‘begeleiden’, maar eigenlijk is mijn bijdrage vrij minimaal. Ik heb vaak geen programma, bijvoorbeeld, of een vooropgezet plan voor hoe het gesprek zou moeten lopen en welke onderwerpen we in elk geval moeten behandelen. Ik presenteer niets, heb geen slides, geen theorie. Ik weet vooraf zelfs nauwelijks wie er aan tafel zullen zitten. Ik begin met een vraag en laat het gesprek verder ontstaan uit wat zich aandient. En juist daardoor (denk ik) kan er een echt gesprek ontstaan, een gesprek tussen mensen, los van alle vooringenomenheid en aannames die de meeste gesprekken in organisaties kenmerken.

Waardevol

Natuurlijk is dat laatste een aanname. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of je überhaupt los kunt komen van je aannames, of dat die altijd een rol spelen. Het zou interessant zijn om dat verder te onderzoeken, bijvoorbeeld in het promotieonderzoek waar ik mee bezig ben. Maar vooralsnog constateer ik dat mijn gesprekspartners tijdens deze sessies meerdere keren hebben aangegeven hoe plezierig en waardevol ze deze gesprekken vinden. Kennelijk is er in organisaties behoefte aan ruimte voor reflectie op het eigen handelen en het eigen en groepsdenken daarover, ruimte die in de drukte van alledag vaak nauwelijks wordt genomen.

Wil jij ook met je team een keer het echte gesprek voeren? Informeer naar de mogelijkheden door mij een mail te sturen.