Durf jij de challenge aan?

Bij Spring Today ontwikkelden we een aanpak voor blijvende verandering: de Leren & veranderen challenge. In korte cycli van 50 of 100 dagen gaan mensen werken aan de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Dit creëert een vliegwiel voor verandering.

Wat we met de challenge doen, is het lerend vermogen van de mensen in de organisatie ‘aan’ zetten. Zij werken in verschillende (multi-disciplinaire) teams aan slimme oplossingen voor problemen en uitdagingen waar zij in hun werk of de organisatie als geheel mee kampt. Dat kan bijvoorbeeld zijn: het ontwikkelen van talent,  de zichtbaarheid van de organisatie vergroten in de markt, het innovatievermogen versterken, de regeldruk verminderen et cetera et cetera. Door in korte challenges van vijftig of honderd dagen te werken aan concrete oplossingen, ontstaat er energie en verandert de organisatie vanzelf. Mensen gaan ook in hun dagelijkse werk experimenteren en slimme oplossingen zoeken. Bovendien leren ze elkaar beter kennen, waardoor ook de onderlinge samenwerking verbetert.

Kleinschalig

De challenge kan op elk niveau van de organisatie worden aangegaan. Zo kan bijvoorbeeld een afdeling al aan de slag gaan met een drietal uitdagingen en daar binnen vijftig of honderd dagen een mogelijke aanpak voor presenteren. Daarna kunnen de teams beslissen of ze verder willen met dezelfde uitdaging of een andere willen aangaan. Maar het programma is ook eenvoudig op te schalen naar de hele organisatie, waarbij tientallen teams een uitdaging aanpakken. Omdat zij werken in korte sprints, is het programma snel en makkelijk aan te passen.

Durf jij de challenge aan?

Mensen zijn wars van verandering, wordt vaak gezegd. Onze ervaring is dat dit wel meevalt. Ze willen liever niet veranderd worden. Maar als ze zelf de verandering mede vorm mogen geven en het resultaat van hun inspanning ervaren, zijn ze maar al te graag bereid om er tijd en energie in te steken. Maar dan moeten ze wel de ruimte krijgen om te experimenteren en onorthodoxe oplossingen te bedenken. Daar is een klein beetje lef voor nodig, maar vooral het vertrouwen dat je allemaal slimme mensen in dienst hebt.

Dus hoe zit dat? Durf jij het aan?

Informeer naar de mogelijkheden door een mail te sturen. We komen graag een keer langs om de challenge uit te leggen.