De Zinmakers makes sense

Dan heb je dat boek geschreven, en dan begint het grote en angstige wachten: wat vindt de buitenwereld ervan? Over de recensies van De Zinmakers heb ik gelukkig absoluut niets te klagen. Een overzicht.

‘Onderzoekt grote vragen, maar waakt voor grote antwoorden’

In een recensie op managementboek.nl waardeert trainer en coach Sylvie van der Haar vooral de onderzoekende, filosofische stijl van De Zinmakers. ‘Kuiken onderzoekt, bevraagt en laat zien, maar geeft geen oordeel, laat staan een antwoord. Of het moet zijn dat hét antwoord, en dé oplossing niet bestaat. Dat klinkt natuurlijk als een open deur van jewelste, maar Kuiken onderbouwt hem met verve.’

Naar de recensie

Zin maken of zin die gegeven is?

Rianca Evers noemt het ‘een vlot leesbaar boek met een heldere duiding van de problemen en mogelijkheden van deze tijd, onderbouwd en verrijkt door tal van bronnen uit o.a. de filosofie en de natuurwetenschappen.’ Ze worstelt alleen wel met het begrip zin maken en het idee in het boek dat die zin niet gegeven is.

Het artikel van Rianca lees je hier

Toegankelijke inleiding in complexiteit

Nico Jong is, naast senior adviseur op het Ministerie van VWS, een liefhebber van boeken en schrijft zijn vingers blauw aan recensies. Hij heeft al mijn boeken gelezen en is fan. ‘De zinmakers is een toegankelijke inleiding op het fenomeen complexiteit en hoe we daar invloed op kunnen uitoefenen. Het is geschreven voor een breed publiek en kan helpen om dit onderwerp eindelijk hoger op de publieke agenda te krijgen.’

De recensie op managementboek.nl

‘Ga pielen en klungelen’

In het vakblad over onderwijs en leiderschap De Nieuwe Meso schrijft Pieter Leenheer dat hij enigszins op het verkeerde been werd gezet door de titel, die een zekere spirituele boodschap suggereert. ‘In dit boek gaat het (…) bij het zin maken en zin geven (…) niet om antwoord te vinden op de vraag naar de zin van het leven (the meaning of life). (…) Nee, het gaat veel meer om de vraag of de dingen die je dagelijks doet, die je denkt en ervaart, voor jou zin hebben (make sense).’ En dat is iets waar docenten zeker wat mee kunnen, stelt Leenheer: in plaats van je terug te trekken in je klaslokaal zou het beter zijn om ‘in de geest van Aristoteles’ praktische wijsheid met elkaar het gesprek te voeren over vragen als: wat is goed onderwijs? En wat is je werk goed doen?’

Naar de nieuwsbrief van De Nieuwe Meso

Een beetje luchtfietserij

Dirk Koppes haakt vooral aan bij het thema complexiteit en hoe we daarmee omgaan. Hij waardeert het feit dat De Zinmakers geen anti-regelboek is, maar dat ik daarin ook op zoek ga naar andere manieren van organiseren. ‘Als we geen totale maakbaarheid van onze samenleving verwachten, dan kan de professional zijn eigen gang gaan, zelfstandig verbindingen zoeken met andere professionals (…) en zo naar oplossingen zoeken. Gun ze ruimte voor luchtfietserij, een beetje pielen helpt de mensheid vooruit.’

Lees het hele artikel

Samen verhalen maken

‘Het zijn grote vragen die Ben Kuiken in zijn nieuwste boek Zinmakers stelt’, schrijft Martine Maes. ‘Aanzet tot antwoorden vindt de lezer in verhalen. Waar Kuiken doorgaans ook scherpere meningen kan verkondigen, roept hij in dit boek op tot dialoog en samen verhalen maken.’

De recensie van Martine vind je hier

Aan het denken zetten

‘Filosofen horen je aan het denken te zetten vanuit de gedachte dat we geen antwoorden, maar vragen nodig hebben om vooruit te komen,’ stelt adviseur Rijk Binnekamp op de site van Management & Consulting. ‘Kuiken toont zich hierin een meester.’ Volgens Binnekamp is De Zinmakers ‘een krachtig tegengeluid voor het te ver doorgeschoten neoliberalisme en een helder appél tegen de illusie van maakbaarheid. (…) Gedurende het lezen heb ik het boek meermaals terzijde gelegd om mijzelf af te vragen hoe ik zaken zie, hoe ik problemen definieer en oplossingsrichtingen kies. En dat alleen al maakt het boek van grote waarde.’

Naar de site van Management & Consulting

Interviews

Naast recensies heb ik ook een paar interviews mogen geven over mijn boek en werk. Ook hiervan een klein overzicht:

Gedoe

Harmen Koopman werkt bij IT-bedrijf Scienta, en schrijft artikelen en interviews over uiteenlopende onderwerpen. We hadden al een keer eerder met elkaar gepraat, en hij benaderde mij opnieuw naar aanleiding van De Zinmakers. Het werd weer een mooi gesprek over de dilemma’s bij organiseren: ‘Er zijn twee parallelle werelden: aan de ene kant de papieren werkelijkheid waarbij we plannen maken en structuren en regels bedenken, waar je overigens ook niet echt op tegen kunt zijn. En aan de andere kant heb je de complexe werkelijkheid van de huisarts of de agent op straat die moet beslissen of hij achter een verdachte situatie aangaat.’ En: ‘Waar mensen met elkaar samenwerken is altijd gedoe.’

Naar het interview met Harmen

‘Hoe meer regels, hoe complexer het wordt’

Mooi gesprek met journalist Bas Hakker voor managementboek.nl over complexiteit, regels, controle en toenemende afhankelijkheid: ‘Het gaat erom (…) dat je het met elkaar hebt over: welke doelen streven wij na? En niet abstract, zoiets als: wat is dé bedoeling? Nee, gewoon heel praktisch: wat is je werk goed doen? Wat is goede zorg? Wat is goed onderwijs? Waar blijkt dat dan uit? Want daarmee help je professionals om hun werk beter te doen, in de dagelijkse weerbarstige praktijk waar geen eenduidige antwoorden bestaan maar vooral dilemma’s.’

Het interview vind je op de site van managementboek.nl

Waarom organiseren een werkwoord is

Dit interview met Kim Spinder vond plaats voordat het boek officieel uit was. Omdat het toen al bij de drukker lag, zitten er toch veel ideeën in uit De Zinmakers. Bijvoorbeeld: hoe maak je van een organisatie een zin-maakclub?

Naar de podcast

Nog wat gemist?

Administratie is niet zo mijn ding. Het kan dus best dat ik nog wat recensies ben vergeten. Maak me er vooral op attent, dan neem ik ze mee in dit overzicht.

Oh en oh ja: het boek is natuurlijk nog steeds te bestellen. Bij de betere boekhandel, bij bol.com, libris en bij managementboek.nl